sarth tukaram gatha

देखण्याच्या तीन जाती – संत तुकाराम अभंग – 757

देखण्याच्या तीन जाती – संत तुकाराम अभंग – 757


देखण्याच्या तीन जाती । वेठी वार्ता अत्यंतीं ॥१॥
जैसा भाव तैसें फळ । स्वातीतोय एक जळ ॥ध्रु.॥
पाहे सांगे आणि जेवी । अंतर महदंतर तेवी ॥२॥
तुका म्हणे हिरा । पारखियां मूढां गारा ॥३॥

अर्थ

देवाकडे पाहण्याचे तीन प्रकार आहेत,एक म्हणजे इच्छा नसताना दुसऱ्याच्या आग्रहास्तव पाहणे,दुसरा म्हणजे दुसऱ्याने सांगितले म्हणून पाहने आणि तिसरा म्हणजे स्वतः पाहणे.जसा भाव असेल तसेच आपल्याला फळ प्राप्त होते,स्वाती नक्षत्रा चे पाणी हे एक सारखेच असते पण तेच पाणी पहिले तव्यावर टाकले तर त्याची वाफ होते,कमळावर ते मोत्यासारखे भासते,तर शिंपल्यात मोतीच दिसते.अन्न पाहणे,त्याचे वर्णन करने व भोजन करणे यात फरकच असतो.तुकाराम महाराज म्हणतात हिऱ्याची पारख ज्या कोणाला असते ते त्यालाच कळते हिरा ज्यांना माहित नाही तो हिरा त्यांना गारगोटी प्रमाणेच वाटतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

देखण्याच्या तीन जाती – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *