संत तुकाराम अभंग

काय दिनकरा – संत तुकाराम अभंग – 79

काय दिनकरा – संत तुकाराम अभंग – 79


काय दिनकरा ।
केला कोंबड्यानें खरा ॥१॥
कां हो ऐसा संत ठेवा ।
भार माझे माथां देवा ॥ध्रु.॥
आडविलें दासीं ।
तरि कां मरती उपवासी ॥२॥
तुका म्हणे हातीं ।
कळा सकळ अनंतीं ॥३॥

अर्थ
सूर्योदयासमयी कोबडा आरवतो व त्यासमायी सूर्य उदयाला येतो, म्हणून कोबड्याने सूर्योदय घडऊन अणला, असे होत नाही .माझी योग्यता नसताना हे विठ्ठला, तू मला हा संतपणाचा भार का दिला आहेस ? एखादी श्रीमंत व्यक्ती दासिच्या अडविण्याने उपाशी राहणार आहे काय ? तुकाराम महाराज म्हणतात, मानवी जीवन सर्वस्वी परमेश्वराच्या आधीन आहे .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

 


काय दिनकरा – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *