sarth tukaram gatha

सुखें होतो कोठे घेतली – संत तुकाराम अभंग – 821

सुखें होतो कोठे घेतली – संत तुकाराम अभंग – 821


सुखें होतो कोठे घेतली सुती । बांधविला गळा आपुले हातीं ॥१॥
काय करूं बहु गुंतलों आतां । नयेचि सरतां मागें पुढें ॥ध्रु.॥
होते गांठी तें सरलें आतां । आणीक माथां ऋण जालें ॥२॥
सोंकरोलियाविण गमाविलें पिक । रांडापोरें भिके लावियेलीं ॥३॥
बहुतांचीं बहु घेतलीं घरें । न पडे पुरें कांहीं केल्या ॥४॥
तुका म्हणे काही न धरावी आस । जावे हे सर्वस्व टाकुनीयां ॥५॥

अर्थ

मुळात मी सुखी होतो.पण देहादी प्रपंचाचा लोभ धरून मी माझा गळा उगाच अडकवून घेतला असे झाले आहे.काय करू? मी ह्या प्रपंचात इतका काही गुंतून गेलो आहे किजरासुद्धा मागे-पुढे हलता येत नाही.माझ्या पदरी जी काही संचित पुंजी होती, ती प्रपंच अंगावर येताच सरली, आणि डोक्यवर आणखी कर्ज झाले.शेत होते,त्याची राखण करता आली नाही,पिक गमविले,बायकोमुळे भिकेस लागली.व्यवहारामध्ये अनेकांची घरे लटपटी करून घेतली.पण संसारात काहीच पुरे पडले नाही.आता असे वाटते कि, या सर्वस्वाचा त्याग करून हरीला शरण जावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सुखें होतो कोठे घेतली – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *