sarth tukaram gatha

एका पुरुषा दोघी नारी – संत तुकाराम अभंग – 851

एका पुरुषा दोघी नारी – संत तुकाराम अभंग – 851


एका पुरुषा दोघी नारी । पाप वसे त्याचे घरीं ॥१॥
पाप न लगे धुंडावें । लागेल तेणें तेथें जावें ॥ध्रु.॥
कांहीं दुसरा विचार । न लगे करावाचि फार ॥२॥
असत्य जे वाणी । तेथें पापाचीच खाणी ॥३॥
सत्य बोले मुखें । तेथें उचंबळती सुखें ॥४॥
तुका म्हणे दोन्ही । जवळीच लाभहानी ॥५॥

अर्थ

एका पुरुषाला दोन बायका असतील तर त्याच्या घरामध्ये पाप वसत असते.पाप कोठेही शोधायची गरज नाही.ज्याला पाप शोधायचे असेल त्याने तेथे जावे.या संबंधीत दुसरे काही करायची गरज नाही.नेहमी जो खोटे बोलतो त्याच्या मुखात पाप निर्माण करणारी खाण आहे.जे नेहमी सत्य बोलतात त्यांच्या ठिकाणी सुख हे उचंबळून राहत असते.तुकाराम महाराज म्हणतात सत्य आणि असत्य हे दोन्ही आपल्या जवळ असते सत्याने वागले तर लाभ होतो आणि असत्याने वागले तर हानी होते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

एका पुरुषा दोघी नारी – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *