sarth tukaram gatha

बहुतां जन्मां अंतीं – संत तुकाराम अभंग – 857

बहुतां जन्मां अंतीं – संत तुकाराम अभंग – 857


बहुतां जन्मां अंतीं । जोडी लागली हे हातीं ॥१॥
मनुष्यदेहा ऐसा ठाव । धरीं पांडुरंगीं भाव ॥ध्रु.॥
बहु केला फेरा । येथें सांपडला थारा ॥२॥
तुका म्हणे जाणे । ऐसे दुर्लभ ते शाहाणे ॥३॥

अर्थ

भरपूर जन्म नंतर तुला मनुष्य देह हाती लागला आहे.म्हणून तू पांडुरंगाच्या ठिकाणी दृढ भाव ठेव.अरे अनेक फेरे मारल्यानंतर आता आपल्याला खरे विश्रांतीचे स्थान लाभले आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात मनुष्य देह हा दुर्लभ आहे असे जाणणारा हा सुद्न्य होय.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

बहुतां जन्मां अंतीं – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *