sarth tukaram gatha

लटिकें तें रुचे – संत तुकाराम अभंग – 863

लटिकें तें रुचे – संत तुकाराम अभंग – 863


लटिकें तें रुचे । साच कोणाही न पचे ॥१॥
ऐसा माजल्याचा गुण । भोगें कळों येईल सीण ॥ध्रु.॥
वाढवी ममता । नाहीं वरपडला तो दूतां ॥२॥
न मनी माकड । कांहीं तुका उपदेश हेकड ॥३॥

अर्थ

खोटे सर्वांना आवडते कारण याला फक्त मस्ती कारण आहे.अश्या या व्यक्तींना भोग भोगण्याची वेळ आली कि मग शीण येतो.अश्या माजलेल्या लोकांचे आहे तो पर्यंत देहावर ममता असते मग यम दूतांच्या तडाख्यात सापडला कि त्याला समजते.तुकाराम महाराज म्हणतात अश्या या हेकड(हट्टी)माकडाला किती हि उपदेश केला तरी ते ऐकत नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

लटिकें तें रुचे – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *