sarth tukaram gatha

भोवंडीसरिसें – संत तुकाराम अभंग – 865

भोवंडीसरिसें – संत तुकाराम अभंग – 865


भोवंडीसरिसें । अवघें भोंवतचि दिसे ॥१॥
ठायीं राहिल्या निश्चळ । आहे अचळीं अचळ ॥ध्रु.॥
एके हाकेचा कपाटीं । तेथें आणीक नाद उठी ॥२॥
अभ्र धांवे शशी । असे ते तें दुसरें भासी ॥३॥

अर्थ

जर भोवळ आली म्हणजे चक्कर आली तर असे भासते की आपल्या भोवतालचे सर्व काही फिरू लागले आहे.आणि आपली भोवळ राहिली कि सर्व स्थिर असल्याचे दिसते.पर्वता खाली उभा राहुन मोठ्याने हाक मारली तर आपल्याला आपला प्रती ध्वनी ऐकू येतो.तुकाराम महाराज म्हणतात जेंव्हा आकाशाती ढग धावू लागतात तेंव्हा आपल्याला चंद्रच धावतो असे भासते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

भोवंडीसरिसें – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *