sarth tukaram gatha

आणीक ऐसें कोठें सांगा – संत तुकाराम अभंग – 887

आणीक ऐसें कोठें सांगा – संत तुकाराम अभंग – 887


आणीक ऐसें कोठें सांगा । पांडुरंगा सारिखें ॥१॥
दैवत ये भूमंडळीं । उद्धार कळी पावितें ॥ध्रु.॥
कोठें कांहीं कोठें कांहीं । शोध ठायीं स्थळासी ॥२॥
आनेत्रींचें तीर्थी नासे । तीर्थी वसे वज्रलेप ॥३॥
पांडुरंगींचें पांडुरंगीं । पाप अंगीं राहेना ॥४॥
ऐसें हरें गिरिजेप्रति । गुह्य स्थिती सांगितली ॥५॥
तुका म्हणे तीर्थ क्षेत्र । सर्वत्र हें दैवत ॥६॥

अर्थ

हे जन हो या पांडुरंगा सारखे दैवत अन्य कोठे आहे का?या कलियुगात हेच एक दैवत आहे कि ते जीवांचा उद्धार करण्यास समर्थ आहे.बाकी दैवातामध्ये काही तरी न्युन असलेले आपल्याला दिसून येते.इतर ठिकाणी केलेल्या पातकाचे क्षालन हे तीर्थाने होते पण तीर्थे करत असताना केलेले पातक जात नाही.आपण केलेले कर्म पांडुरंगाला अर्पण केले तर ते त्याला अर्पण होते आणि आपल्या अंगी पाप हि राहत नाही.प्रभू शंकराने पार्वतीला हेच गुह्य ज्ञान रहस्य सांगितले आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात पंढरपूर हे तीर्थ क्षेत्र म्हणजे पांडुरंगाचेच रूप आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आणीक ऐसें कोठें सांगा – संत तुकाराम अभंग – 887

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *