sarth tukaram gatha

अस्त नाहीं आतां एकचि मोहोरा – संत तुकाराम अभंग – 893

अस्त नाहीं आतां एकचि मोहोरा – संत तुकाराम अभंग – 893


अस्त नाहीं आतां एकचि मोहोरा । पासूनि अंधारा दुरि जालों ॥१॥
साक्षत्वें या जालों गुणाचा देखणा । करीं नारायणा तरी खरें ॥ध्रु.॥
आठवू विसरु पडियेला मागें । आलें तेचि भागें यत्न केलें ॥२॥
तुका म्हणे माझा विनोद देवासी । आम्ही तुम्हां ऐसीं दोन्ही नव्हों ॥३॥

अर्थ

आत्म ठिकाणी जो मी ब्रम्ह आहे या प्रकाशाचा उदय झाला आहे त्याला आता अस्त नाही.त्यामुळे आम्ही अज्ञानाच्या अंधःकारा पासुण वेगळे झालो आहोत.आत्म स्थितीने आम्ही साक्षी झालो आहोत त्यामुळे हे त्रिगुण आम्हाला दिसू लागले आहेत आणि हाच बोध आमच्या ठिकाणी दृढ कर.तुझेच स्मरण केल्यामुळे या प्रपंचाचा विसर पडला आहे आम्हाला जे काही ज्ञान झाले याचे आम्ही यत्न्य पूर्वक सांभाळ केले आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात आता या हरीशी माझे विनोदाने संभाषण चालते की,आता जीव व शिव या दोन्ही पासून आम्ही वेगळे झालो आहोत अगदी तुझ्याच सारखे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अस्त नाहीं आतां एकचि मोहोरा – संत तुकाराम अभंग – 893

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *