sarth tukaram gatha

सर्वरसीं मीनलें चित्त – संत तुकाराम अभंग – 895

सर्वरसीं मीनलें चित्त – संत तुकाराम अभंग – 895


सर्वरसीं मीनलें चित्त । अखंडित आनंदु ॥१॥
गोत पति विश्वंभरीं । जाला हरी सोयरा ॥ध्रु.॥
वोळखी ते एका नांवें । इतरवाव खंडणा ॥२॥
तुका म्हणे नांवें रूपें । दुसरीं पापें हरपलीं ॥३॥

अर्थ

हरी रसात माझे मन रमले आहे त्यामुळे मला अखंड आंनद प्राप्त होतो.आमचे सर्व गोत्रज सर्व संबंधी हे हरिरूप झाले आहे.एक विथोबाचीच आम्हांला ओळख झाली आहे इतर विषयी आमची भावना नाहीशी झाली आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात नाव व रूप हे एक प्रकारचे भ्रम आहे व त्यापासून पापच होते व आता ती पापे हरपली.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सर्वरसीं मीनलें चित्त – संत तुकाराम अभंग – 895

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *