sarth tukaram gatha

गासी तरि एक विठ्ठलचि – संत तुकाराम अभंग – 944

गासी तरि एक विठ्ठलचि – संत तुकाराम अभंग – 944


गासी तरि एक विठ्ठलचि गाई । नाहीं तरि ठायीं राहें उगा ॥१॥
अद्वैतीं तों नाहीं बोलाचें कारण । जाणीवेचा सीण करिसी वांयां ॥२॥
तुका म्हणे किती करावी फजिती । लाज नाहीं चित्ती निलाजिरा ॥३॥

अर्थ
गायचे जर असेल तर एक विठ्ठल नाम गा नाहीतर एकाजागी स्वस्त बसून राहा.अद्वैत असणाऱ्या हरी बद्दल काही बोलता येत नाही मग जर त्याचे मूळ स्वरूप जाण्याचे म्हंटले तर मग व्यर्थ सीन होतो.तुकाराम महाराज म्हणतात या माणसांची किती फजिती करावी या लोकांना लाज नाहीत.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

गासी तरि एक विठ्ठलचि – संत तुकाराम अभंग – 944

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *