sarth tukaram gatha

आम्हांसी तों नाहीं आणीक – संत तुकाराम अभंग – 946

आम्हांसी तों नाहीं आणीक – संत तुकाराम अभंग – 946


आम्हांसी तों नाहीं आणीक प्रमाण । नामासी कारण विठोबाच्या ॥१॥
घालूनियां कास करितो कैवाड । वागों नेदीं आड कळिकाळासी ॥ध्रु.॥
अबद्ध वांकुडें जैशातैशा परी । वाचे हरी हरी उच्चारावें ॥२॥
तुका म्हणे आम्हां सांपडलें निज । सकळां हें बीज पुराणांचें ॥३॥

अर्थ
आमचे काम हे विठोबाशी आहे विठोबाच्या नामाशी आहे बाकीच्यांशी आमचे काही प्रमाण नाही.कंबर कसून मी विठ्ठलचा भक्त आहे असे घोषित करतो बाकी मग मी कळीकाळाला सुद्धा माझ्या माझ्या समोर फिरकू देणार नाही.हरी नाम जसे येईल मग ते वाकडे तिकडे का होईना घ्यावे.तुकाराम महाराज म्हणतात आम्हांला विठोबारायाचे हे पुराणातील बीज सापडले आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आम्हांसी तों नाहीं आणीक – संत तुकाराम अभंग – 946

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *