sarth tukaram gatha

आचरती कर्में – संत तुकाराम अभंग – 957

आचरती कर्में – संत तुकाराम अभंग – 957


आचरती कर्में । तेथें कळें धर्माधर्म ॥१॥
खेळे गोवळियांसवें । करिती त्यांचें साहावें ॥ध्रु.॥
यज्ञमुखें घांस । मंत्रपूजेसी उदास ॥२॥
तुका म्हणे चोरी । योगियांही सवें करी ॥३॥

अर्थ
विधी पूर्वक कर्मे आचरणे मुहूर्त पाहून केलेल्या कर्माकडे पांडुरंग पाहत नाही पण शुध्द भाव असणाऱ्या भोळ्या गोपाळां बरोबर हा खेळतो त्यांचे काहीही तो सहन करत असतो.यज्ञ करतांना अनेक मंत्र उच्चार करतात पण त्यांच्या ठिकाणी प्रेम नसल्या मुळे हा हरी त्यांच्या पासून उदास असतो.तुकाराम महाराज म्हणतात हा हरी मोठ्या योगींनाही फसवितो कारण त्यांच्या मध्ये प्रेम नसल्यामुळे त्यांच्या हृदयात तो कधीही प्रकट होत नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आचरती कर्में – संत तुकाराम अभंग – 957

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *