sarth tukaram gatha

कानीं धरी बोल बहुतांचीं – संत तुकाराम अभंग – 964

कानीं धरी बोल बहुतांचीं – संत तुकाराम अभंग – 964


कानीं धरी बोल बहुतांचीं मतें । चाट त्यापरतें आणीक नाहीं ॥१॥
पावेल गौरव वोढाळाचे परी । दंड पाठीवरी यमदूतांचे ॥ध्रु.॥
शब्दज्ञानी एक आपुलाल्या मतें । सांगती वेदांत भिन्नभावें ॥२॥
तुका म्हणे एक भाव न धरिती । पडिली हे माती त्यांचे तोंडीं ॥३॥

अर्थ
जो मनुष्य बहुत सांगणाऱ्या माणसाचे ऐकतो त्याच्या सारखा मूर्ख दुसरा कोणीही नाही.ज्या प्रमाणे ओढाळ जनावर कायम त्याच्या पाठीवर अनेक मार बसतात त्या प्रमाणे अज्ञानी माणसांच्या पाठीवर यम दंड बसतात.असे अनेक लोक आहेत कि ते वेदांत त्यांच्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगतात.तुकाराम महाराज म्हणतात पण जर एका हरी विषयी मनात भाव धरला नाही तर त्याच्या तोंडात शेवटी माती पडते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कानीं धरी बोल बहुतांचीं – संत तुकाराम अभंग – 964

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *