sarth tukaram gatha

कृपेचें उत्तरे देवाचा प्रसाद – संत तुकाराम अभंग – 973

कृपेचें उत्तरे देवाचा प्रसाद – संत तुकाराम अभंग – 973


कृपेचें उत्तरे देवाचा प्रसाद । आनंदीं आनंद वाढवावा ॥१॥
बहुतांच्या भाग्यें लागलें जाहाज । येथें आतां काज लवलाहो ॥ध्रु.॥
अलभ्य तें आलें दारावरी फुका । येथें आता चुका न पाहिजे ॥२॥
तुका म्हणे जिव्हा श्रवणाच्या द्वारें । माप भरा बरें सिगेवरी ॥३॥

अर्थ
हरी कृपेने हरीविषयी बोलण्याचा प्रसाद मिळून आंनद वाढावा.अनेकांच्या भाग्याने विठ्ठल रुपी जहाज येथे लागले आहे त्यामुळे आपले काम पटकन साधून घ्यावे.अलभ्य म्हणजे दुर्मिळ वस्तू आपल्या दारावर फुकट आली आहे आता त्या वस्तूचा लाभ चुकवू देवू नका.तुकाराम महाराज म्हणतात आपल्या जीव्हाने व श्रवणाने हृदय भांडारात शीग लागे पर्यंत हरिरूप माल भरून घ्या.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कृपेचें उत्तरे देवाचा प्रसाद – संत तुकाराम अभंग – 973

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *