sarth tukaram gatha

जैसीं तैसीं तरी – संत तुकाराम अभंग – 993

जैसीं तैसीं तरी – संत तुकाराम अभंग – 993


जैसीं तैसीं तरी । शरणागतें तुझीं हरी ॥१॥
आतां न पाहिजे केलें । ब्रीद लटिकें आपुलें ॥ध्रु.॥
शुद्ध नाहीं चित्त । परी म्हणवितों भक्त ॥२॥
मज कोण पुसे रंका । नाम सांगे तुझे तुका ॥३॥

अर्थ
हे हरी आम्ही जसे आहोत तसे तुम्हाला शरण आलो आहोत.हे हरी आता तुम्हीं पतितांना पावन करता हे ब्रीद तुमचे आहे ते खोटे होऊ देऊ नका.माझे चित्त जरी शुध्द नसले तरी मी मला तुमचा भक्त म्हणवितो.तुकाराम महाराज म्हणतात माझ्या सारख्या गरिबाला कोण विचारीन म्हणून मी लोकांना मी तुझा भक्त आहे असे सांगतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

जैसीं तैसीं तरी – संत तुकाराम अभंग – 992

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *