sarth tukaram gatha

नाशीवंत देह नासेल – संत तुकाराम अभंग – 994

नाशीवंत देह नासेल – संत तुकाराम अभंग – 994


नाशीवंत देह नासेल हा जाणा । कां रे उच्चाराना वाचे नाम ॥१॥
नामेंचि तारिले कोटयान हे कोटी । नामें हे वैकुंठी बैसविले ॥ध्रु.॥
नामापरतें सार नाहीं त्रिभुवनीं । तें कां तुम्ही मनीं आठवाना ॥२॥
तुका म्हणे नाम वेदांसी आगळें । तें दिलें गोपाळें फुकासाठी ॥३॥

अर्थ
हे लोकांनो आहो हा देह नाशिवंत आहे हे ओळखून तुम्हीं मुखाने हरीनाम का घेत नाही?नामामुळे आज पर्यंत अनेक कोट्यावधी लोक तरले गेले आहे या नामामुळे कित्येक लोकांना वैकुंठ प्राप्त झाले आहे.या त्रिभुवनात नामासारखे सार काश्यातही नाही हे तुम्हीं मनात का आठवत नाही?तुकाराम महाराज म्हणतात नाम हे वेद पेक्षा आगळे आहे ते या गोपालाने आपल्याला फुकट दिले आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

नाशीवंत देह नासेल – संत तुकाराम अभंग – 994

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *