सार्थ तुकाराम गाथा

धनवंता घरीं – संत तुकाराम अभंग – 1588

धनवंता घरीं – संत तुकाराम अभंग – 1588

धनवंता घरीं । करी धनचि चाकरी ॥१॥
होय बैसल्या व्यापार । न लगे सांडावेंचि घर ॥ध्रु.॥
रानी वनी द्वीपी । असती तीं होती सोपी ॥२॥
तुका म्हणे मोल । देतां कांहीं नव्हे खोल ॥३॥

अर्थ

धनवंताच्या घरी धनच त्याची चाकरी करतो. घरी बसल्या बसल्याच त्याचा सर्व व्यवहार आपोआप होतो घर सोडून कोठेही त्याला जावे लागत नाही. धनवंत माणसाला कोणतीही वस्तू लागत असेल मग ती रानात वनात परदेशात कोठेही असो तरी ती धनाच्या जोरावर मिळणे सोपे असते. तुकाराम महाराज म्हणतात, “धनवंताला कोणतीही वस्तू लागू दया त्या वस्तूची जर भरपूर किंमत दिली तर ती मिळणे अवघड नाही.”


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *