सार्थ तुकाराम गाथा

दाता तो एक जाणा – संत तुकाराम अभंग – 1611

दाता तो एक जाणा – संत तुकाराम अभंग – 1611

दाता तो एक जाणा । नारायणा स्मरवी ॥१॥
आणीक नासिवंतें काय । न सरे आय ज्यांच्यानें ॥ध्रु.॥
यावें तयां काकुलती । जे दाविती सुपंथ ॥२॥
तुका म्हणे उरी नुरे । त्याचे खरे उपकार ॥३॥

अर्थ

खरा दाता तोच जो नारायणाचे स्मरण करणे घडवितो. जो दाता दान देतो पण त्या दानाने भूक भागत नाही अशा नाशवंत दानाचे काही उपयोग आहे काय? संत आपल्याला सन्मार्ग दाखवितात त्यांनाच काकुळतीला येऊन शरण जावे. तुकाराम महाराज म्हणतात ज्या दात्याच्या दानाने कोणतेच कर्तव्य उरत नाही, राहत नाही त्याचेच खरे उपकार मानावेत.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *