सार्थ तुकाराम गाथा

अशक्य तों तुम्हां नाहीं नारायणा – संत तुकाराम अभंग – 1610

अशक्य तों तुम्हां नाहीं नारायणा – संत तुकाराम अभंग – 1610

अशक्य तों तुम्हां नाहीं नारायणा । निर्जीवा चेतना आणावया ॥१॥
मागें काय जाणों स्वामीचे पवाडे । आतां कां रोकडे दावूं नये ॥ध्रु.॥
थोर भाग्य आम्ही समर्थाचे कासे । म्हणवितों दास काय थोडें ॥२॥
तुका म्हणे माझे निववावे डोळे । दावूनि सोहळे समर्थाचे ॥३॥

अर्थ

हे नारायणा निर्जीवामध्ये चेतन आणणे हे तुम्हाला अशक्य नाही तुम्ही हे सहज करु शकता. माझ्या स्वामीने मागे एक गुरुपुत्रला परत आणले आहे असे पोवाडे आम्ही ऐकले आहे. परंतु देवाने आता अशा गोष्टी प्रत्यक्ष का दाखवू नये? आम्ही थोर भाग्यवंत आहोत की आम्ही स्वतःला त्यांचे दास म्हणून घेतो आहे आणि आम्ही स्वतःला त्यांचे दास म्हणून घेतो हे काय थोडे आहे काय. तुकाराम महाराजांचा नारायणा तुम्ही तुमच्या सामर्थ्याचे सोहळे आम्हाला दाखवा आणि माझे डोळे निववा म्हणजेच शांत करा.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *