सार्थ तुकाराम गाथा

होतों सांपडलों वेठी – संत तुकाराम अभंग – 1620

होतों सांपडलों वेठी – संत तुकाराम अभंग – 1620

होतों सांपडलों वेठी । जातां भेटी संसारा ॥१॥
तों या वाटे कृपा केली । भेटी जाली विठोबासी ॥ध्रु.॥
होता भार माथां माझे । बहु ओझें अमुप ॥२॥
तुका म्हणे केली चिंता । कोण दाता भेटेल ॥३॥

अर्थ

मी संसाराच्या भेटीला जात असताना सर्वांची सेवा करण्याच्या मोठ्या अडचणीत सापडलो होतो. पण भक्ती मार्गानेच माझ्यावर मोठी कृपा केली त्यामुळे मला विठ्ठलाची भेट झाली. माझ्या माथ्यावर संसाराची खूप मोठे ओझे होते. तुकाराम महाराज म्हणतात मला आता सद्गुरु कोण भेटेल याविषयी चिंता लागली आहे?


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *