सार्थ तुकाराम गाथा

एक एका साह्य करूं – संत तुकाराम अभंग – 1621

एक एका साह्य करूं – संत तुकाराम अभंग – 1621

एक एका साह्य करूं । अवघें धरूं सुपंथ ॥१॥
कोण जाणे कैसी परी । पुढें उरी ठेवितां ॥ध्रु.॥
अवघे धन्य होऊं आता । स्मरवितां स्मरण ॥२॥
तुका म्हणे अवघी जोडी । ते आवडी चरणांची ॥३॥

अर्थ

परमार्थ करण्याविषयी आपण सर्व एकमेकांना साह्य करू व सन्मार्गाला लागू. आम्ही म्हातारपणी परमार्थ करू असे म्हटले तर पुढे आयुष्य किती शिल्लक आहे कोणालाही ही गोष्ट माहित नाही. आता आपण परमार्थ करू, हरीचे स्मरण सर्वांकडून करून घेऊ व धन्य होऊ. तुकाराम महाराज म्हणतात हरी चरणाची आवड धरली तर सर्व काही प्राप्त होते.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *