सार्थ तुकाराम गाथा

ग्रंथाचे ते अर्थ नेणती हे खळ – संत तुकाराम अभंग – 1640

ग्रंथाचे ते अर्थ नेणती हे खळ – संत तुकाराम अभंग – 1640

ग्रंथाचे ते अर्थ नेणती हे खळ । बहु अनर्गळ जाले विषयीं ॥१॥
नाहीं भेद म्हणून भलतेचि आचरे । मोकळा विचरे मनासवें ॥२॥-
तुका म्हणे विषा नांव तें अमृत । पापपुण्या भीत नाहीं नष्ट ॥३॥

अर्थ

दुष्ट लोकांना धार्मिक ग्रंथांचे अर्थ माहीत नाहीत पण ते केवळ विषय भोगण्या करिता असक्त झालेले असतात. असे हे लोक ‘जग एका परमात्मा पासून झाले आहे’ असे म्हणतात पण त्यांच्या मनाला येईल तसे ते वागतात. विधीचे कोणतेही बंधन ते मानत नाहीत. तुकाराम महाराज म्हणतात असे दुष्ट लोक जसे विषाला अमृत नाव ठेवले तरी विषाचा मूळ गुणधर्म विष सोडीत नाही त्याप्रमाणे त्यांना चांगले जरी म्हटले तरी ते चांगले होत नाही त्यांना पाप आणि पुण्य समजतच नाही.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *