सार्थ तुकाराम गाथा

उठाउठीं अभिमान – संत तुकाराम अभंग – 1651

उठाउठीं अभिमान- संत तुकाराम अभंग – 1651

उठाउठीं अभिमान । जाय ऐसें स्थळ कोण ॥१॥
तें या पंढरीस घडे । खळां पाझर रोकडे ॥ध्रु.॥
नेत्री अश्रूचिया धारा । कोठें रोमांच शरीरा ॥२॥
तुका म्हणे काला । कोठें अभेद देखिला ॥३॥

अर्थ

तात्काळ अभिमान जाईल असे स्थळ कोठे आहे काय, होय आहे ते स्थळ म्हणजे पंढरपूर आहे आणि अभिमान तेथे तात्काळ जातो आणि दुर्जनांचा हृदयालादेखील दयेचा पाझर फुटतो. येथे नेत्राला आनंदाश्रूच्या धारा लागतात आणि संपूर्ण शरीरावर रोमांच उभे राहतात. तुकाराम महाराज म्हणतात हे जन हो तुम्ही जीव ब्रम्‍ह ऐक्याचा अभेद्य रूपकला पंढरी वाचून कोठे पाहिला आहे काय?


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *