सार्थ तुकाराम गाथा

नेणे गति काय कवण अधोगति – संत तुकाराम अभंग – 1662

नेणे गति काय कवण अधोगति – संत तुकाराम अभंग – 1662

नेणे गति काय कवण अधोगति । मानिली निंश्चिती तुझ्या पायीं ॥१॥
कर्म धर्म कोण नेणें हा उपाव । तुझ्या पायीं भाव ठेवियेला ॥ध्रु.॥
नेणें निरसं पाप पुण्य नेणें काय । म्हणऊनि पाय धरिले तुझे ॥२॥
वेडा मी अविचारी न कळे विचार । तुज माझा भार पांडुरंगा ॥३॥
तुका म्हणे तुज करितां नव्हे काय । माझा तो उपाय कवण तेथें ॥४॥

अर्थ

हे देवा उत्तम गती कोणती व अधोगती कोणती हे काही मला माहीत नाही परंतु तुझ्या पायी अवीट आनंद आहे त्यामुळे मी तुझ्या पायी निश्चिंत होऊन राहिलो आहे. कर्म आणि धर्म म्हणजे काय यासाठी उपाय काय करावा लागेल हे मला काही माहीत नाही परंतु मी तुझ्या ठिकाणी एकनिष्ठ भक्ती भाव ठेवला आहे. हे देवा पापाचे निवारण कसे करावे पुण्य कसे करावे हे मला काही कळत नाही त्यामुळेच मी तुझे पाय धरले आहे देवा. देवा मी वेडा अविचारी आहे विचार कसा करावा हे मला कळत नाही त्यामुळे मी माझा सर्व भार तुझ्यावर टाकला आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुला काय करता येणार नाही, तुला काय अशक्य आहे आणि माझ्यासारख्या दिन र्दुबाळाचे तुझ्यासमोर काय चालणार आहे?


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *