सार्थ तुकाराम गाथा

मारगीं चालतां पाउलापाउलीं – संत तुकाराम अभंग – 1665

मारगीं चालतां पाउलापाउलीं – संत तुकाराम अभंग – 1665

मारगीं चालतां पाउलापाउलीं । चिंतावी माउली पांडुरंग ॥१॥
सर्व सुख लागे घेउनिया पाठी । आवडींचा कंठीं रस ओती ॥ध्रु.॥
पीतांबरें छाया करी लोभपर । पाहे तें उत्तर आवडीचें ॥२॥
तुका म्हणे हेचि करावें जीवन । वाचे नारायण तहान भूक ॥३॥

अर्थ

मार्गाने चालताना पावला पावली पांडुरंग माऊलीचे चिंतन करत जावे. जगातील सर्व सुख तो तुम्हाला वेळोवेळी देतो आणि त्याच्या आवडीचा रस तो तुमच्या कंठा मध्ये ओतत असतो. देव भक्तांचे रक्षण करण्याकरता आपल्या पीतांबरा ची छाया त्यांच्यावर धरतो व भक्तांच्या मुखातून आपल्या विषयी कोणते कौतुकाचे बोल निघत आहे ते ऐकण्यासाठी तो उत्कंठित असतो. तुकाराम महाराज म्हणतात आपल्या वाचेने नारायणाचे नाम गात रहावे असेच करावे त्यामुळे आपल्याला तहान भूकेचे भान राहणार नाही.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *