सार्थ तुकाराम गाथा

काय ऐसा जन्म जावा वांयांविण – संत तुकाराम अभंग – 1669

काय ऐसा जन्म जावा वांयांविण – संत तुकाराम अभंग – 1669

काय ऐसा जन्म जावा वांयांविण । कांहीं तरी ॠण असो माथां ॥१॥
कोणे तरी काळें होईल आठव । नाहीं जरी भाव भार खरा ॥ध्रु.॥
शता एकातरी जन्माच्या शेवटीं । कृपाळुवा पोटीं येईल दया ॥२॥
तुका म्हणे तरी नाहीं फांकों देत । सर्वाचें उचित सांपडलें ॥३॥

अर्थ

आपल्याला चांगला मनुष्य देह मिळाला आहे तो असाच वाया जाऊ देणे चांगले आहे काय. आपल्याजवळ देवाच्या सेवेचे काहीतरी ऋण असू द्यावे. असे केल्याने केव्हातरी हरी आपल्याला भेट देईल कारण आपल्या माथ्यावर त्याच्या सेवेचा भार आहे त्या देवाची नितांत सेवा केल्याने शंभर जन्माच्या शेवटी का होईना पण कृपाळू देवाला आपल्या विषयी


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *