सार्थ तुकाराम गाथा

पिंड पदावरी – संत तुकाराम अभंग – 1677

पिंड पदावरी – संत तुकाराम अभंग – 1677

पिंड पदावरी । दिला आपुलिया करीं ॥१॥
माझें जालें गयावर्जन । फिटलें पितरांचें ॠण ॥ध्रु.॥
केलें कर्मांतर । बोंब मारिली हरीहर ॥२॥
तुका म्हणे माझें । भार उतरलें ओझें ॥३॥

अर्थ

मी माझ्या हाताने माझा पिंड विष्णू पदावर ठेवला आहे. त्यामुळे गया या तीर्थ ठिकाणी जाऊन पिंडदान करण्याची मला गरज नाही व त्यामुळेच पित्रांचे देखिल ऋण फिटले आहे. सर्व कर्म करून मी हरी आणि हर या नामाचे बोंब मारली आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात आता माझ्या वरील सर्व पितरांचे जे काही ऋण ओझे होते ते उतरले आहे.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडि ओस्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *