सार्थ तुकाराम गाथा

मथुरेच्या राया – संत तुकाराम अभंग – 1678

मथुरेच्या राया – संत तुकाराम अभंग – 1678

मथुरेच्या राया । माझें दंडवत पायां ॥१॥
तुमचे कृपेचें पोसनें । माझा समाचार घेणें ॥ध्रु.॥
नाम धरिलें कंठीं । असें आर्तभूत पोटीं ॥२॥
जीवींचें ते जाणा । तुका म्हणे नारायणा ॥३॥

अर्थ

हे मथुरेच्या राजा श्रीकृष्ण तुझ्या पायी माझे दंडवत आहे. मी तुमच्या कृपेने पोहोचला जाणारा भक्त आहे त्यामुळे तुम्ही माझा समाचार घ्यावा. आणि हीच माझी अर्त भूत इच्छा माझ्या पोटी आहे त्यामुळे मी तुमचे नाम माझ्या कंठात धारण केले आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात हे नारायणा तुम्ही माझ्या मनातील सर्व ओळखा.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडि ओस्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *