सार्थ तुकाराम गाथा

सेवीन उच्छिष्ट लोळेन अंगणीं – संत तुकाराम अभंग – 1687

सेवीन उच्छिष्ट लोळेन अंगणीं – संत तुकाराम अभंग – 1687

सेवीन उच्छिष्ट लोळेन अंगणीं । वैष्णवां चरणीं होइन किडा ॥१॥
ऐसें जन्म आतां मज देई देवा । आवडी हे जीवा सर्व काळ ॥ध्रु.॥
त्यांचे चरणरज येती अंगावरी । वंदीन ते शिरीं जाईन मागें ॥२॥
तुका म्हणे येथें राहिलासे भाव । सकळ ही वाव जाणोनियां ॥३॥

अर्थ

मी वैष्णवांचे उच्छिष्ट सेवन करेल आणि त्यांच्या अंगणात लोळेण कारण त्यांच्या पायाची धूळ त्या अंगणाला लागलेले आहे. आणि वैष्णव ज्या ठिकाणी स्नान करतात त्या ठिकाणी मी एखादा किडा मुंगी होऊन राहील कारण असे केल्याने वैष्णवांच्या चरण तीर्थाचे मला रोज तीर्थ पिण्यास मिळेल. देवा असाच जन्मला दे की जेणेकरून मला संतांची संगती घडेल कारण हीच आवड मला आहे. वैष्णवांचे चरण रज जेव्हा माझ्या अंगावर येतील तेव्हा मी त्या रजाला वंदन करीन आणि ते चरणरज मी माझ्या मस्तकावर धारण करीन व ते चरणरज सतत माझ्या अंगावर यावे यासाठी मी सतत त्यांच्या मागे मागे फिरेल. तुकाराम महाराज म्हणतात आम्ही सर्व जगाचे मीथ्य त्व जाणले त्यामुळेच वैष्णवांच्या ठिकाणी माझी निष्ठा झाली


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *