सार्थ तुकाराम गाथा

क्षेम देयाला हो – संत तुकाराम अभंग – 1688

क्षेम देयाला हो – संत तुकाराम अभंग – 1688

क्षेम देयाला हो । स्फुरताती दंड बाहो ॥१॥
आतां झडझडां चालें । देई उचलूं पाउलें ॥ध्रु.॥
सांडीं हंसगती । बहु उत्कंठा हे चित्तीं ॥२॥
तुका म्हणे आई । श्रीरंगे विठाबाई ॥३॥

अर्थ

देवा तुला आलिंगन देण्यासाठी माझे दंड बाहू स्फुरण पावत आहेत. त्यामुळे हे विठाई तू पावले शीघ्रगतीने टाक. देवा आता हसंगतीने चालणे सोड कारण तूझ्या भेटीसाठी माझ्या जीवाला उत्कंठा लागली आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात तू लवकर चालत माझ्याकडे ये.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *