सार्थ तुकाराम गाथा

कृपेचा ओलावा – संत तुकाराम अभंग – 1691

कृपेचा ओलावा – संत तुकाराम अभंग – 1691

कृपेचा ओलावा । दिसे वेगळाचि देवा ॥१॥
मी हें इच्छीतसें साचें । न लगे फुकट साई काचें ॥ध्रु.॥
जेणें जाय कळसा। पाया उत्तम तो तैसा ॥२॥
तुका म्हणे घरीं । तुझ्या अवघिया परी ॥३॥

अर्थ

देवा तुझ्या कृपेचा ओलावा जाणवला की मग लक्षण काही वेगळेच दिसतात. देवा मला तुझ्या दर्शनाची खरोखरी इच्छा आहे मग माझे समाधान करण्यासाठी संसारातील माइक पदार्थ जरी फुकट मला कोणी जरी दिले तरी ते मला नको. बांधकामाचे काम कळसापर्यंत व्यवस्थित गेले म्हणजे त्या बांधकामाचा पाया पक्का आहे असे समजावे. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुझ्या घरी सर्व पदार्थ आहेत व भक्त जे काही मागतील ते तू त्यांना देऊ शकतोस.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *