सार्थ तुकाराम गाथा

तरीं आम्ही तुझी धरियेली कास – संत तुकाराम अभंग – 1692

तरीं आम्ही तुझी धरियेली कास – संत तुकाराम अभंग – 1692

तरीं आम्ही तुझी धरियेली कास । नाहीं कोणी दास वांयां गेला ॥१॥
आगा पंढरीच्या उभा विटेवरी । येई लवकरी धांवा नेटे ॥ध्रु.॥
पालवितों तुज उभरोनि बाहे । कृपावंता पाहे मजकडे ॥२॥
तुका म्हणे तुज बहु कान डोळे । कां हे माझे वेळे ऐसी परी ॥३॥

अर्थ

देवा तु आज पर्यंत केलेले कोणतेही कार्य व्यर्थ गेले नाही त्यामुळे आम्ही तुझी कास धरली आहे. हे पंढरीषा विटेवर उभे असलेल्या पांडुरंगा तू लवकर धाव घे व आमच्याकडे धावत लवकर ये देवा. हे देवा मी माझे दोन्ही हात वर करून तुला माझ्याकडे बोलावीत आहे तरी हे कृपावंता तू माझ्या कडे पहावेत. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा मी वेदांमध्ये असे ऐकले आहे की तुला खूप कान आहेत खूप डोळे आहेत मग माझ्या वेळेसच तू असा आंधळा बहिरा का झाला आहेस.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *