सार्थ तुकाराम गाथा

करावा कांटाळा नव्हे हें उचित – संत तुकाराम अभंग – 1693

करावा कांटाळा नव्हे हें उचित – संत तुकाराम अभंग – 1693

करावा कांटाळा नव्हे हें उचित । आधीं च कां प्रीत लावियेली ॥१॥
जाणतसां तुह्मीं लाघव रूपाचें । आपुलें तें जीव घेतें ऐसा ॥ध्रु.॥
काय म्हणऊनि आलेती आकारा । आम्हां उजगरा करावया ॥२॥
तुका म्हणे भीड होती आजिवरी । आतां देवा उरी कोण ठेवी ॥३॥

अर्थ

देवा तू आमचा कंटाळा करावा हे चांगले नाही जर तुला आमचा कंटाळा करायचाच होता तर आम्हाला तुझ्या स्वरूपाची प्रिती का लावली? देवा तुम्हाला तुमच्या रुपाची ताकत तर माहीतच आहे आणि तुमच्या रूपामुळे आमचा जीवभाव नाहीसा होतो हे ही तुम्हाला माहित आहे. देवा तुम्हाला आम्हाला दर्शन घ्यायचे नाही तर तुम्ही आकारालाच का आलात केवळ आम्हाला दुःखच द्यायचे आहे काय? तुकाराम महाराज म्हणतात देवा मी आज पर्यंत तुमची खूप भीड ठेवली आहे आता यापुढे तुमची भीड कोण ठेवतोय.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *