सार्थ तुकाराम गाथा

मजशीं पुरे न पडे वादें – संत तुकाराम अभंग – 1697

मजशीं पुरे न पडे वादें – संत तुकाराम अभंग – 1697

मजशीं पुरे न पडे वादें । सुख दोहींच्या संवादें ॥१॥
तूंचि आगळा काशानें । शिर काय पायांविणे ॥ध्रु.॥
वाहों तुझा भार । दुःख साहोनि अपार ॥२॥
तुका म्हणे नाहीं भेद । देवा करूं नये वाद ॥३॥

अर्थ

देवा आपल्यामध्ये जर वाद झाला तर त्या ठिकाणी मी माघार घेणार नाही परंतु आपल्यामध्ये जर संवाद झाला तर मला चांगलेच वाटेल.अरे देवा तुला मोठेपणा कोणामुळे आहे तर आमच्या मुळेच आहे पाय जर नसेल तर नुसते डोके असून काही उपयोग आहे काय?देवा आम्ही तुझ्या सेवेचा भार वाहत आहोत तेही अनेक दुःख सहन करून.तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुझ्यात आणि माझ्यात काहीच अंतर नाही त्यामुळे तू निष्कारण माझ्याशी वाद करू नको.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *