सार्थ तुकाराम गाथा

तुझाठायीं ओस – संत तुकाराम अभंग – 1699

तुझाठायीं ओस – संत तुकाराम अभंग – 1699

तुझाठायीं ओस । दोन्ही पुण्य आणि दोष ॥१॥
झडलें उरलें किती । आम्ही धरियेलें चित्तीं ॥ध्रु.॥
कळलासी नष्टा । यातिक्रियाकर्मभ्रष्टा ॥२॥
तुका म्हणे बोला । नाहीं ताळा गा विठ्ठला ॥३॥

अर्थ

देवा तुझ्या ठिकाणी पाप आणि दोषांचा आभाव आहे. देवा तुझ्या ठिकाणी किती दोष आणि गुण राहिले आणि नष्ट झालेत हे आम्ही आमच्या चित्ता तर ठेवले आहेत. देवातुझा तु जातीहिन, धर्मभ्रष्ट आणि क्रियानष्ट आहे हे मला कळले आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात या हरी विषय बोलण्याकरीता त्याच्या संबंधित काहीच ताळमेळ लागत नाही.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *