sarth tukaram gatha

आता पंढरीराया – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1835

आता पंढरीराया – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1835

आता पंढरीराया । माझ्या निरसावें भया ॥१॥
मनीं राहिली आशंका । स्वामी भयाची सेवका ॥ध्रु.॥
ठेवा माथां हात । कांहीं बोला अभयमात ॥२॥
तुका म्हणे लाडें । खेळें ऐसें करा पुढें ॥३॥

अर्थ

पंढरीराया ,माझ्या संसारभयाचे निरसन करा .हे स्वामी ,तुमच्या या सेवकाच्या मनामध्ये जी भयाची शंका राहिली आहे ;तिचे निरसन करा .देवा ,माझ्या डोक्यावर अभयहस्त ठेवा ;व माझ्याशी काहीतरी अभयदानाच्या गोष्टी बोलून माझ्या मनाचे समाधान करा .तुकाराम महाराज म्हणतात ,देवा ,यापुढे मला लेकराला निर्भय करून ते लडिवाळपणाने या संसारात हसत खेळत राहील ,असे करा


 

वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *