सार्थ तुकाराम गाथा

आइकिली कीर्त्ति संतांच्या वदनीं – सार्थ तुकाराम गाथा 1513

आइकिली कीर्त्ति संतांच्या वदनीं – सार्थ तुकाराम गाथा 1513

आइकिली कीर्त्ति संतांच्या वदनीं । तरि हें ठाकोनि आलों स्थळ ॥१॥
मागिला पुढिला करावें सारिखें । पालटों पारिखें नये देवा ॥ध्रु.॥
आह्मासी विश्वास नामाचा आधार । तुटतां हे थार उरी नाहीं ॥२॥
तुका म्हणे येथें नसावेंचि दुजें । विनंती पंढरिराजें परिसावी हे ॥३॥

अर्थ

देवा संतांच्या मुखातून मी तुझी कीर्ती ऐकली आहे त्यामुळे या ठिकाणी आलो आहे. देवा तुम्ही जसा तुमच्या मागील भक्तांचा उद्धार केला तसाच यापुढेही भक्तांचा उद्धार करावा यामध्ये पालट होऊ देऊ नका. आम्हाला केवळ तुझ्या नामाचा आधार व त्याच्यावरच विश्वास आहे आणि तो नामाचा आधार व विश्वास तुटला तर मग आम्हाला दुसरे कोठेही थारा नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात हे पंढरी राजा माझ्याविषयी तुमच्याजवळ परके पणा नसावा एवढी विनंती तुम्ही माझी ऐकावी.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *