सार्थ तुकाराम गाथा

जया शिरीं कारभार – सार्थ तुकाराम गाथा 1520

जया शिरीं कारभार – सार्थ तुकाराम गाथा 1520

जया शिरीं कारभार । बुद्धि सार तयाची ॥१॥
वर्ते तैसें वर्ते जन । बहुतां गुण एकाचा ॥ध्रु.॥
आपणीयां पाक करी । तो इतरीं सेविजे ॥२॥
तुका म्हणे शूर राखे । गांडया वाखे सांगातें ॥३॥

अर्थ

ज्याच्यावर मोठा कारभार करण्याची जबाबदारी असते त्याची बुद्धी नेहमी धर्मनीती संपन्न असावी. तो जसे वर्तन करील त्याप्रमाणे सर्व वर्तन करतात आणि त्याचा सद्गुण सर्वांना मिळतो. आपण आपल्या करिता जर अन्न तयार केले तर चांगलेच करतो त्याप्रमाणे आपण जर चांगले वागलो तर आपले पाहून इतर लोकही तसेच वागतात. तुकाराम महाराज म्हणतात शूर मनुष्या बरोबर राहिले की आपले रक्षण होते आणि भित्र्या मनुष्य बरोबर राहिले की आपली फजिती होत असते.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *