सार्थ तुकाराम गाथा

उकिरडा आधीं अंगीं नरकाडी – सार्थ तुकाराम गाथा 1519

उकिरडा आधीं अंगीं नरकाडी – सार्थ तुकाराम गाथा 1519

उकिरडा आधीं अंगीं नरकाडी । जातीची ते जोडी तेचि चित्तीं ॥१॥
कासयानें देखे अंधळा माणिकें । चवीविण फिके वांयां जाय ॥ध्रु.॥
काय जाणे विष पालटों उपचारें । मुर्खासी अंतर तोंचि बरें ॥२॥
तुका म्हणे काय उपदेश वेड्या । संगें होतो रेड्यासवें कष्ट ॥३॥

अर्थ

गाढवाने उकिरडा पहिला कि ते त्यामध्ये लगेच लोळण घेते त्याप्रमाणे ज्याची जशी जात असेल म्हणजे ज्याचा जसा गुण असेल त्याप्रमाणे तो व्यक्ती वागत असतो. मूर्ख माणसाला वाईट तर चांगल्या मनुष्याला चांगल्या गोष्टी आवडतात मौल्यवान माणिकाची किंमत आंधळ्या व्यक्तीला काय समजणार कारण त्याच्या दृष्टीने तो खडाच असतो आणि जर जिभेला चवच नसेल तर कितीही उत्कृष्ट पदार्थाचा भोजन असले तरी ते कसे चांगले वाटेल त्याप्रमाणे मूर्ख मनुष्याला परमार्थ कसा चांगला वाटेल? विषाला कितीही चांगले म्हटले, त्याला चांगले करून प्यावे असे म्हटले तरी ते कडू आहे त्याप्रमाणे मूर्ख माणसाला कितीही चांगला उद्देश सांगितला तरी तो चांगला होत नाही त्यामुळे त्यापासून दूर राहणेचं चांगले. तुकाराम महाराज म्हणतात मूर्ख आणि वेड्या मनुष्याला कितीही चांगला उपदेश केला तरी काहीच उपयोग होत नाही.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *