सार्थ तुकाराम गाथा

शुध्दरसें ओलावली – सार्थ तुकाराम गाथा 1523

शुध्दरसें ओलावली – सार्थ तुकाराम गाथा 1523

शुध्दरसें ओलावली । रसना धाली न धाये ॥१॥
कळों नये जाली धणी । नारायणीं पूर्तता ॥ध्रु.॥
आवडे ते तेचि यासी । ब्रम्ह रसीं निरसे ॥२॥
तुका म्हणे बहुतां परी । करूना करीं सेवन ॥३॥

अर्थ

हरीच्या शुद्ध नाम रसाने माझी जीभ ओलावली असून जीव्हा अजूनही तृप्त झाली नाही नारायणा विषयी इच्छा केव्हा पूर्ण होणार आहे ते काही कळत नाही? माझ्या जीव्हेला हरीचे शुद्ध हरीब्रम्‍हनामरस आवडते व त्या हरीब्रम्‍हनाम रसाने सर्व निरस केले आहे. नंतर हरीच्या शुद्ध नामरसाची माझ्या जिवाला पूर्ण तृप्ती झाली नाही त्यामुळे मी नारायणाची विविध प्रकाराने करुणा भाकत आहेत.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *