सार्थ तुकाराम गाथा

असंती कांटाळा हा नव्हे मत्सर – सार्थ तुकाराम गाथा 1524

असंती कांटाळा हा नव्हे मत्सर – सार्थ तुकाराम गाथा 1524

असंती कांटाळा हा नव्हे मत्सर । ब्रम्ह ते विकार विरहित ॥१॥
तरि म्हणा त्याग प्रतिपादिलासे । अनादि हा असे वैराकार ॥ध्रु.॥
सिजले हिरवे एका नांवे धान्य । सेवनापें भिन्न निवडे तें ॥२॥
तुका म्हणे भूतीं साक्षी नारायण । अवगुणीं दंडण गुणीं पुजा ॥३॥

अर्थ

सर्वत्र ब्रम्‍ह आहे आणि जे वाईट आहे त्याविषयी तिरस्कार करणे कंटाळा करणे हा काही मत्सर नव्हे आणि जे ब्रम्‍हज्ञानी आहेत ते विकाररहित असतात. वाईटाचा सर्वांनी त्याग करावा असे प्रतिपादन सर्वत्र आहे आणि वाईटाचा सर्वांनी तिरस्कार केलेला आहे आणि असेच चालत आले आहे. धान्य हिरवे असो किंवा शिजलेले असो त्याला आपण धान्य म्हणतो परंतु आपण जेवण करण्याकरता शिजलेले निवडतो त्याप्रमाणे परमार्थामध्ये आपण चांगल्या गोष्टी ग्रहण करतो व जे वाईट आहे त्यांचा त्याग करतो. तुकाराम महाराज म्हणतात सर्व भूत मात्रामध्ये एक नारायण साक्षी रूपाने आहे परंतु जे अवगुणी आहेत त्यांना दंड केला जातो आणि जे गुणी आहेत त्यांची पूजा केली जाते.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *