सार्थ तुकाराम गाथा

आपुलें आपण जाणावें स्वहित – सार्थ तुकाराम गाथा 1525

आपुलें आपण जाणावें स्वहित – सार्थ तुकाराम गाथा 1525

आपुलें आपण जाणावें स्वहित । जेणें राहे चित्त समाधान ॥१॥
बहुरंगें माया असे विखुरली । कुंठिंतचि जाली होतां बरी ॥ध्रु.॥
पूजा ते अबोला चित्ताच्या प्रकारीं । भाव विश्वंभरीं समर्पावा ॥२॥
तुका म्हणे गेला फिटोनिया भेद । मग होतो देव मनाचाचि ॥३॥

अर्थ

आपले स्वहित कशात आहे व आपले चित्त समाधान कशाने होईल ते जाणून घ्यावे देवाची माया जगात पसरलेली आहे आणि ती आपण वेळेतच कुंठित केली तर बरे होईल. मौन धारण करून आपले चित्त विश्वंभरा चरणी अर्पण करावे करणे यालाच खरी पूजा म्हणतात. तुकाराम महाराज म्हणतात ज्याच्या मनातील भेद नाहीसा होतो तो स्वतः आणि त्याचे मन भगवंत स्वरूप होत असते.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *