सार्थ तुकाराम गाथा

येणें जाणें तरी – सार्थ तुकाराम गाथा 1530

येणें जाणें तरी – सार्थ तुकाराम गाथा 1530

येणें जाणें तरी । राहे देव कृपा करी ॥१॥
ऐसें तंव पुण्य नाहीं । पाहातां माझे गांठी कांहीं ॥ध्रु.॥
भय निवारिता । कोण वेगळा अनंता ॥२॥
तुका म्हणे वारे भोग । वारी तरी पांडुरंग ॥३॥

अर्थ

देवाच्या दर्शनाच्या निमित्ताने मी देवाकडे येणे-जाणे केले तर देव माझ्यावर निश्चितच कृपा करेल. परंतु माझ्या पदरी जर पाहिले तर तेवढे पुण्य देखील दिसत नाही की मी देवाच्या दर्शनाला जावे. अनंता वाचून माझे कोण दुःख निवारण करील ?तुकाराम महाराज म्हणतात माझे सर्व भोग दुःख पांडुरंगाने कृपा केली तरच नाहीसे होतील.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *