सार्थ तुकाराम गाथा

कोणा पुण्या फळ आलें – सार्थ तुकाराम गाथा 1566

कोणा पुण्या फळ आलें – सार्थ तुकाराम गाथा 1566

कोणा पुण्या फळ आलें । आजि देखिलीं पाउलें ॥१॥
ऐसें नेणें नारायणा । संतीं सांभाळिलें दीना ॥ध्रु.॥
कोण लाभकाळ। दीन आजि मंगळ ॥२॥
तुका म्हणे जाला । लाभ गा विठ्ठला ॥३॥

अर्थ

आज कोणते माझे असे पुण्य फळाला आले आहे की, मला संतांच्या चरणाचे दर्शन झाले. हे नारायणा मला हे काही समजत नाही कळत नाही परंतू माझ्यासारखा दीनांचा या संतांनी सांभाळ केलाय. आजचा कोणता असा शुभ दिवस आहे की मला संतांच्या चरणदर्शनाचा लाभ झाला. तुकाराम महाराज म्हणतात, “हे विठ्ठला मला एवढा मोठा लाभ कसा झाला हे तेच तुच मला सांग.”


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *