सार्थ तुकाराम गाथा

नाम घेतां उठाउठीं – सार्थ तुकाराम गाथा 1569

नाम घेतां उठाउठीं – सार्थ तुकाराम गाथा 1569

नाम घेतां उठाउठीं । होय संसारासी तुटी ॥१॥
ऐसा लाभ बांधा गांठी । विठ्ठलपायीं पडे मिठी ॥ध्रु.॥
नामापरतें साधन नाहीं । जें तूं करिशी आणिक कांहीं ॥२॥
हाकारोनि सांगे तुका । नाम घेतां राहों नका ॥३॥

अर्थ

उठता बसता हरीचे नाम घेतले असता संसाराचा संबंध तुटतो. अशा प्रकारचा महत्वपूर्ण लाभ तुम्ही आपल्या पदरात बांधा की ज्यामुळे विठ्ठलाच्या पायाची मिठी तुम्हाला पडेल. नामावाचून इतर कोणतेही साधन हरी प्राप्तीस नाही मग तू कोणतेही इतर प्रयत्न ककेले तरी ते व्यर्थच होतील. तुकाराम महाराज म्हणतात, “याच करता मी सर्वांना हा‍क मारुन आरोळी देऊन सांगत आहे की, नाम घेतल्यावाचून कोणीही राहू नका.”


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *