सार्थ तुकाराम गाथा

उचिताचा भाग होतो राखोंनिया – सार्थ तुकाराम गाथा 1575

उचिताचा भाग होतो राखोंनिया – सार्थ तुकाराम गाथा 1575

उचिताचा भाग होतो राखोंनिया । दिसती ते वांयां गेले कष्ट ॥१॥
वचनाची कांहीं राहेचि ना रुचि । खळाऐसें वाची कुची जालें ॥ध्रु.॥
विश्वासानें माझें बुडविलें घर । करविला धीर येथवरी ॥२॥
तुका म्हणे एकीं थार नाहीं बुड । कैसें तुह्मीं कोड पुरविलें ॥३॥

अर्थ

देवा मी तुमची सेवा तुमचे भजन किर्तन करण्याचा जो उचित भाग मोबदला होता तो राखून ठेवला होता आणि तो मला मिळणार असे मी गृहित धरले होते परंतू आता माझे सर्व कष्ट वाया गेले आहेत असे मला वाटते. देवा तुमचे वचन म्हणजे उध्दार करतो असे होते परंतू तुमचे हे वचन म्हणजे दुष्ट माणसाप्रमाणे खोटे ठरले. देवा तुम्ही मला आज उध्दार करतो उदया उध्दार करतो असे करुन करुन इथपर्यंत धीर धरायला लावला परंतू मी तुमच्यावर विश्वास ठेवला व तुम्ही माझा विश्वासघात करुन माझे घर बुडविले. तुकाराम महाराज म्हणतात, “देवा आता मला कोठेही थारा राहिला नाही आणि तुम्ही माझी इच्छा पूर्ण केली असे तरी कसे म्हणावे ?”


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *