सार्थ तुकाराम गाथा

लांब लांब जटा काय वाढवूनि – सार्थ तुकाराम गाथा 1576

लांब लांब जटा काय वाढवूनि – सार्थ तुकाराम गाथा 1576

लांब लांब जटा काय वाढवूनि । पावडें घेऊनि क्रोधें चाले ॥१॥
खायाचा वोळसा शिव्या दे जनाला । ऐशा तापशाला बोध कैंचा ॥ध्रु.॥
सेवी भांग आफू तंबाखू उदंड । परि तो अखंड भ्रांतीमाजी ॥२॥
तुका म्हणे ऐसा सर्वस्वें बुडाला । त्यासी अंतरला पांडुरंग ॥३॥

अर्थ

लांब लांब जटा वाढवून हातात कुबडी घेऊन ठिकठिकाणी भिक्षा मागत फिरतो आणि कोणी भिक्षा दिली नाही तर तेथून क्रोधाने चालता होतो मग अशा गोसाव्यांना परमार्थामध्ये काय लाभ होणार आहे ? याला चांगले चांगले अन्न खाण्याचा छंद लागलेला असतो आणि कोणी जर चांगले अन्न दिले नाही तर तो लोकांना शिव्याशाप देतो मग अशा तपस्व्याला भगवान शंकराचा बोध तरी कसा होणार. अशा माणसांना भांग अफू तंबाखू हे पुष्कळ प्रमाणात सेवन करणे चांगले वाटते आणि त्याच गुंगीत ते नेहमी असतात. तुकाराम महाराज म्हणतात, “असा मनुष्य सर्वास्वाने बुडाला आणि त्याला पांडूरंग अंतरला आहे.”


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *