सार्थ तुकाराम गाथा

अवघीं च तीर्थे घडलीं एकवेळा – सार्थ तुकाराम गाथा 1576

अवघीं च तीर्थे घडलीं एकवेळा – सार्थ तुकाराम गाथा 1576

अवघीं च तीर्थे घडलीं एकवेळा । चंद्रभागा डोळां देखिलिया ॥१॥
अवघीं च पापें गेलीं दिगंतरीं । वैकुंठ पंढरी देखिलिया ॥ध्रु.॥
अवघिया संतां एकवेळा भेटी । पुंडलीक दृष्टी देखिलिया ॥२॥
तुका म्हणे जन्मा आल्याचें सार्थक । विठ्ठलचि एक देखिलिया ॥३॥

अर्थ

चंद्रभागा एक वेळा जरी डोळयाने पाहिली तरी जगातील सर्व तीर्थे घडल्याचे पुण्य घडते. पृथ्वीवरील वैकुंठ म्हणजे पंढरी व पंढरिला डोळयाने पाहिले की, सर्व पापे नष्ट होतात. एक वेळा पुंडलिकाला दृष्टीने पाहिले तर जगातील सर्व संतांची भेट झाल्यासारखेच आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात, “एक वेळा विठ्ठलाला आत्मतत्वाने जर पाहिले तर जन्माला आल्याचे सार्थक होते.”


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *