सार्थ तुकाराम गाथा

आम्ही असो निंश्चिंतीनें – सार्थ तुकाराम गाथा 1578

आम्ही असो निंश्चिंतीनें – सार्थ तुकाराम गाथा 1578

आम्ही असो निंश्चिंतीनें । एक्या गुणें तुमचिया ॥१॥
दुराचारी तरले नामें । घेतां प्रेम म्हणोनि ॥ध्रु.॥
नाहीं तुम्हां धांव घेता । कृपावंता आळस ॥२॥
तुका म्हणे विसरूं कांहीं । तुज वो आई विठ्ठले ॥३॥

अर्थ

देवा तुमच्या केवळ एका गुणामुळेच आम्ही निश्चिंतीने राहातो. तो सद्गुण म्हणजे तुमचे नाम आहे तुमचे नाम घेतल्याने अनेक महापापी दुराचारी तरले आहेत म्हणूनच आम्ही तुमचे नाम प्रेमाने घेत आहोत. हे कृपावंता तुमचे नाव घेतले की तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा आळस न करता आमच्याकडे धावत येतात. तुकाराम महाराज म्हणतात, “हे माझे आई विठ्ठले तुला मी कसा बरे विसरेन ?”


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *